Milan Tadić

Członek Zarządu

Milan Tadic został powołany na stanowisko członka Zarządu w lutym 2022.

Karierę rozpoczął w 1986 roku w Chorwackim Funduszu Ubezpieczeń Emerytalnych. W 2001 roku dołączył do Podravka d.d. na stanowisku Dyrektora ds. Prawnych, następnie został mianowany na Dyrektora Działu Prawnego. W 2003 roku został powołany na stanowisko członka Zarządu jako doradca Klientów  Międzynarodowych. W 2005 roku został mianowany Dyrektorem Wykonawczym dla Europy Centralnej. W 2009 roku opuścił Podravka d.d. i dołączył do Adris Group i Rovini Tabacco Factory jako Dyrektor Wykonawczy ds. nowych rynków. W 2014 roku powrócił do Podravka d.d. jako Dyrektor Wykonawczy ds. Rynków Południowej Europy. W 2015 roku został mianowany Vice Prezesem Regionu Adria. W 2016 roku został Członkiem Zarządu Grupy Žito, a w 2018 r. prokurentem Grupy Žito. Od 2021 pełni funkcję Dyrektora Regionu Adria. Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie w Osijek oraz program menedżerski na Wydziale Ekonomicznym na Uniwersytecie w Zagrzebiu. W trakcie swojej kariery zawodowej ukończył liczne kursy menedżerskie w obszarze zarządzania i sprzedaży. Prezes Zarządu i członkowie Zarządu wykonują prace Spółki w poszczególnych dziedzinach oraz mają odrębne i specyficzne zadania, które wykonują zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktami prawnymi Spółki.