Kariera

Pracownicy stanowią naszą największą wartość. Docenianie wiedzy, innowacyjności, pracowitości i zaangażowania, zachęcanie dynamicznych i kreatywnych ludzi do pracy indywidualnej i zespołowej to podstawa naszego sukcesu.

O nas

Jakim pracodawcą jest Podravka?

Jesteśmy pracodawcą, który buduje kulturę zaufania, pasji, dążenia do doskonałości, kreatywności i którego nadrzędnym celem jest zadowolenie klienta.

Innowacyjność, przedsiębiorczość i chęć zwycięstwa są głównymi wartościami Podravki, które staramy się uwzględniać w każdym projekcie biznesowym. Nowe programy, w tym edukacyjne, dobra współpraca z partnerami, stały wzrost gospodarczy i ekspansja na rynkach międzynarodowych to tylko niektóre tego dowody.

Szczególną wagę przykładamy do szacunku i zaufania w relacjach interpersonalnych. Praca zespołowa oparta jest u nas na szczerym dialogu oraz przejrzystości, niezależnie od powierzonego zadania i warunków, ponieważ jest to podstawa ciągłego rozwoju.

W firmie pracownicy Podravki czują się jak w domu. Także dzięki temu mogą przyczyniać się do wzrostu i rozwoju spółki. Wyróżniamy i nagradzamy osoby, które wkładają szczególny wysiłek w pracę, stanowią inspirację dla innych, pracują w sposób wydajny i profesjonalny.

Poprzez liczne programy szkoleniowe, stale inwestujemy w ludzi, dzięki czemu nasi pracownicy wyróżniają się wysokim poziomem kultury, widocznym przy każdej okazji. Zdeterminowanym i chcącym podnosić swoje kwalifikacje pracownkom, firma oferuje dodatkowe możliwości.

Rozwój zdolności profesjonalnych i organizacyjnych ma trzy cele: umożliwienie pracownikom kontynuowania rozwoju na ich polu specjalizacji; dotrzymywanie kroku ciągłym zmianom w otoczeniu biznesowym i organizacji, ze wsparciem realizacji celów strategicznego rozwoju spółki we wszystkich obszarach zarządzania zasobami ludzkimi; tworzenie wartości dodanej dla klientów, właścicieli i pracowników.

Planując rozwój osobisty poszczególnych pracowników, doceniamy i wspieramy osoby osiągające znakomite wyniki także w poprzednich miejscach pracy i te, których potencjał pokazuje dalsze możliwości awansu i rozwoju. Rozwój kariery jest możliwy na trzech płaszczyznach: wiedzy ogólnej, eksperckiej, a także umiejętności i szczególnych zdolności w dziedzinie zarządzania.

Pracownicy są naszym największym atutem, nasz sukces opiera się na ich dynamiczności, profesjonalizmie, kreatywności, wiedzy, motywacji oraz entuzjazmie.

Doceniamy pracę zespołową, szacunek i zaufanie, zachęcamy do doskonałości i skupiania się na wyniku, w zamian oferując każdemu pracownikowi pełną wyzwań pracę, dynamiczne środowisko pracy i szanse na rozwój zawodowy i osobisty. Podravka zapewnia pracownikom możliwości osiągania sukcesów indywidualnych i zespołowych, zaś kierownictwo stara się osiągać cele biznesowe właśnie przez wspieranie takich aspiracji.

Szczególne znaczenie przypisujemy pracownikom, którzy poprzez swoją wiedzę i umiejętności przyczyniają się do tego, że firma jest szanowana przez konkurencję i odnosi sukcesy na rynku. To dlatego wiedza i umiejętności są dziś najważniejszymi atutami Podravki. Zależy nam, aby nasi pracownicy mogli całkowicie wykorzystać swój potencjał, nieustannie uczyć się i doskonalić, przyczyniając się tym samym do rozwoju firmy poprzez swoją wiedzę i umiejętności. Stale podkreślamy, że najważniejszym atutem firmy są wiedza i potencjał naszych pracowników.

Dołącz do nas

Entuzjazm młodych pracowników i doświadczenie tych z dłuższym stażem pozwalają nam na utrzymywanie pozycji lidera w tak konkurencyjnym środowisku, jakim jest rynek żywności. Jeśli lubisz podejmować nowe wyzwania i chcesz dołączyć do naszego zespołu wyślij do nas swoją aplikację.