Odpowiedzialność

Przestrzegamy norm społecznie odpowiedzialnego biznesu, zgodności celów gospodarczych z celami rozwojowymi społeczeństwa z zachowywaniem środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń.

Klienci

Dzięki wieloletniemu zaufaniu naszych klientów, zostaliśmy marką numer 1 branży spożywczej i zdobyliśmy mocną pozycję na rynku farmaceutycznym, nie tylko w Chorwacji, ale także w wielu innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej.

Środowisko

W naszej działalności biznesowej jesteśmy oddani idei zachowania, ochrony i poprawy otoczenia, w którym działamy i w którym tworzymy nowe wartości gospodarcze, środowiskowe i społeczne dla naszych udziałowców.

Społeczność

Od początku swojego istnienia Podravka stara się przyczyniać do poprawy jakości życia społeczności, w których działa. Pomagamy poprzez inwestycje w naukę, edukację, zrównoważony rozwój, kulturę, sztukę, sport i chętnie promując zasady społecznie odpowiedzialnego biznesu.

Biznes

Poprzez systematyczne postępy w poprawianiu wyników biznesowych i podnoszeniu jakości produktów naszych rozpoznawalnych marek, skupiamy się na tworzeniu wartości dodanej dla naszych udziałowców. Wykorzystując naszą wewnętrzną siłę, staramy się osiągnąć synergię naszych interesów w obszarze produkcji żywności i przemysłu farmaceutycznego.

Jakość i bezpieczeństwo żywności

Jesteśmy oddani idei wytwarzania żywności o jak najwyższej jakości.