Zasady korzystania

Zasady Korzystania

Właścicielem serwisu internetowego www.podravka.pl (zwanego dalej także: serwisem internetowym lub serwisem) jest „Podravka Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej także: Podravka).

Każdy użytkownik serwisu internetowego zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszych Zasad Korzystania i do ich przestrzegania. Korzystanie z serwisu internetowego równoznaczne jest z wyrażaniem zgody na wszystkie postanowienia niniejszych Zasad Korzystania. Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na te zasady uprzejmie prosimy o niekorzystanie z serwisu internetowego. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Zasad Korzystania uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem: policy@podravka.pl Zastrzegamy sobie prawo do zmian wyglądu i treści serwisu internetowego oraz Zasad Korzystania.W związku z tym uprzejmie prosimy o zapoznawanie się każdorazowo ze wspomnianymi zmianami. Postanowienia niniejszych Zasad Korzystania odnoszą się do kilku zagadnień:

  • Zasad korzystania z serwisu internetowego
  • Praw własności intelektualnej
  • Zapewnień i wyłączenia odpowiedzialności
  • Ochrony prywatności, poufności oraz plików cookies
  • Zmian oraz zakończenia działalności

1. Zasady korzystania

Dozwolone korzystanie

W ramach dozwolonego korzystania z serwisu internetowego możecie Państwo, wyłącznie dla użytku osobistego, pobierać i drukować formularze umieszczone w serwisie internetowym oraz zapoznawać się z treścią innych materiałów w serwisie internetowym. Publiczne wyświetlanie, emisja, publikacja, modyfikacja, reprodukcja, dystrybucja, kopiowanie, pobieranie lub jakiekolwiek inne korzystanie z treści serwisu internetowego, niezgodne z Zasadami Korzystania, jest zabronione. Zabronione jest również zmienianie treści serwisu internetowego bez uprzedniej pisemnej zgody Podravka oraz innych właścicieli praw autorskich. W przypadku udzielenia takiej zgody, zabronione są jakiekolwiek próby obejścia praw autorskich lub praw do znaków towarowych.

Użytek komercyjny

Serwis internetowy nie może być wykorzystywany dla celów handlu, sprzedaży lub jakichkolwiek celów komercyjnych innych niż nabywanie produktów od Podravka lub korzystanie z usług Podravka. Zabronione jest umieszczanie reklam lub zbieranie ofert na produkty i usługi bez uprzedniej pisemnej zgody Podravka. Zabronione jest przesyłanie i publikacja materiałów sprzecznych z dobrymi obyczajami, zniesławiających, wulgarnych, zastraszających, obraźliwych lub jakichkolwiek innych materiałów niezgodnych z prawem. To samo dotyczy materiałów, które naruszają prawa osób trzecich, materiałów zawierających wirusy komputerowe oraz innych szkodliwych materiałów. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za szkodę spowodowaną działaniem lub zaniechaniem niezgodnym z niniejszymi Zasadami Korzystania. Podravka zastrzega sobie prawo (lecz nie jest zobowiązana) do usunięcia, w całości lub w części, materiałów zamieszczonych przez użytkowników.

Zamieszczanie treści i materiałów w serwisie

Poprzez zamieszczenie treści lub materiałów w serwisie internetowym (w tym w szczególności propozycji, pomysłów, rysunków i recept) wyrażacie Państwo zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie z tych treści przez Podravka dla celów związanych z działalnością Podravka, w tym na zmianę, uzupełnienie, adaptację, przeróbkę, wykorzystanie w ramach innego utworu, publikację, emisję dystrybucję itp. wspomnianych treści. Wspomniana zgoda obowiązywać będzie także po zakończeniu obowiązywania Zasad Korzystania.

2. Prawa własności intelektualnej

Podravka posiada prawa własności intelektualnej lub stosowne licencje do korzystania z treści serwisu internetowego. Zamieszczenie treści w serwisie internetowym nie powoduje domniemania, iż treści te weszły do domeny publicznej.

Materiały zamieszczone w serwisie internetowym mogą być wykorzystywane wyłącznie dla celów promocji Podravka lub jej produktów i usług albo dla celów informacji o Podravka lub o jej produktach i usługach, w szczególności w gazetach, magazynach oraz mediach elektronicznych. Poprzez korzystanie ze wspomnianych materiałów użytkownik wyraża zgodę na postanowienia niniejszych Zasad Korzystania.

3. Zapewnienia i wyłączenie odpowiedzialności

Mimo dokładania starań Podravka nie gwarantuje, że serwis internetowy i zamieszczone w nim treści będą cały czas dostępne oraz że nie będą zawierały one błędów lub programów komputerowych, które mogą spowodować szkodę pozostałym użytkownikom lub osobom trzecim (np. wirusów, robaków itp.) Poza wyraźnymi zapewnieniami dotyczącymi produktów Podravka podkreśla, że wszelkie materiały i zawartość serwisu internetowego dostarczane są w stanie, w jakim są, a Podravka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z odmiennej interpretacji materiałów i zawartości serwisu internetowego. Każdy użytkownik korzysta z niniejszego serwisu internetowego na własne ryzyko.

W zakresie dopuszczonym przez prawo wyłączona jest odpowiedzialność Podravka za szkodę spowodowaną działaniem serwisu internetowego, w tym za szkodę spowodowaną działaniem lub zaniechaniem użytkowników serwisu. W przypadku skierowania do Podravka jakichkolwiek roszczeń związanych z działaniem lub zaniechaniem użytkownika, użytkownik ten zobowiązuje się zwolnić Podravka od odpowiedzialności.

Odniesienia

Jakiekolwiek odniesienia do produktów, procesów lub usług poprzez użycie logo, znaku towarowego, nazwy producenta nie oznaczają automatycznie, że Podravka lub jej pracownicy promują lub rekomendują wspomniane produkty, procesy lub usługi.

Linki zewnętrzne

Umieszczenie w serwisie linków do innych stron internetowych nie oznacza, iż Podravka lub jej dostawcy promują takie zewnętrzne strony internetowe lub informacje, produkty i usługi umieszczone na takich stronach internetowych. Podravka, jej pracownicy ani jej dostawcy nie kontrolują informacji zamieszczanych na takich zewnętrznych stronach internetowych. Podravka nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych stron internetowych, do których linki zostały umieszczone w serwisie.

4. Ochrona prywatności, poufność, pliki cookies

W ramach serwisu internetowego Podravka może korzystać z mechanizmu plików cookies.

Gdy użytkownik odwiedza serwis internetowy, przesyłane mogą być pliki cookies, które zapisywane są na komputerze użytkownika i które służą do zapisywania informacji dotyczących poprzednich wizyt użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są w celu zapewnienia działania serwisu oraz poprawienia jego funkcjonalności.

Z chwilą odwiedzenia serwisu internetowego pliki cookies wykorzystywane są w celu identyfikacji parametrów przeglądarki internetowej, celem plików cookies nie jest natomiast identyfikacja użytkowników. Tożsamość użytkownika nie może zostać ustalona poprzez użycie plików cookies. Podravka może zbierać informacje wykorzystując „pixel tag”, „network signals”, „clear GIF” i inne podobne metody (znane łącznie jako „pixel tagi”), które umożliwiają ustalenie, kiedy dany użytkownik odwiedza stronę internetową.

Podravka wykorzystuje pliki cookies osób trzecich w celu uzyskania danych statystycznych dotyczących wizyt i sposobów korzystania ze strony internetowej. Danymi zbieranymi są adresy IP, informacje o przeglądarce, język, system operacyjny i inne dane statystyczne, które są zbierane i analizowane wyłącznie w formie anonimowej i masowej.

Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na ich wykorzystanie, pliki cookies mogą zostać usunięte z komputera lub zablokowane w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji możecie Państwo uzyskać w Polityce Prywatności Podravka. Dodatkowa informacja dotyczące plików cookies dostępna jest również na stronie przeglądarki internetowej, której Państwo używają oraz na www.allaboutcookies.org.

W związku z tym, że celem korzystania z mechanizmu cookies jest polepszenie funkcjonalności serwisu oraz zapewnienie jego pełnego działania, uprzejmie informujemy, iż usunięcie lub zablokowanie plików cookies w przeglądarce może doprowadzić do ograniczenia poszczególnych funkcjonalności serwisu.

5. Zmiany oraz zakończenie działalności

Podravka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian lub zakończenia działalności w odniesieniu do całości lub części serwisu internetowego. To samo dotyczy zmian lub uchylenia Zasad Korzystania. Wszelkie zmiany obowiązują od chwili, w której zostały one opublikowane w serwisie internetowym lub od chwili, w której użytkownicy zostali poinformowani o tych zmianach.

Prawem właściwym dla niniejszych Zasad Korzystania jest prawo polskie.

W przypadku sprzeczności niniejszych Zasad Korzystania z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

06.02.2023