Martina Dalić

Prezes Zarządu Grupy Podravka

Martina Dalić została powołana na stanowisko Prezesa Zarządu w lutym 2021 roku.

W 1991 roku rozpoczęła karierę jako młodszy pracownik naukowy na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Zagrzebiu, gdzie pozostawała do 1995 roku. Następnie dołączyła do Ministerstwa Finansów jako kierownik wydziału. W latach 1997-2000 pełniła funkcję zastępcy ministra finansów ds. Analiz Makroekonomicznych i Prognozowania. W kwietniu 2000 r. opuściła ministerstwo, aby dołączyć do Privredna Bank Zagreb jako główny ekonomista. Funkcję tę pełniła do stycznia 2004 r., kiedy to ponownie zasiliła szeregi Ministerstwa Finansów jako sekretarz stanu. W październiku 2005 r. została sekretarzem stanu w Centralnym Urzędzie ds. Strategii Rozwoju i Koordynacji Funduszy Europejskich. W marcu 2008 roku Marcinie Dalić powierzono stanowisko Prezesa Zarządu Partner Bank Zagreb gdzie pracowała do grudnia 2010 r. Następnie objęła stanowisko Ministerstwa Finansów. W grudniu 2011 r. została wybrana na posła i pełniła tę funkcję do lipca 2015 r. W sierpniu 2015 r. została stałym doradcą ds. Zarządzania finansami publicznymi w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, w którym pozostała do czasu mianowania wiceprezesem rządu Republiki Chorwacji oraz Ministerstwa Gospodarki, Przedsiębiorczości i Rzemiosła w 2016 r.

Od marca 2005 r. do maja 2012 r. Dr Martina Dalić pełniła również funkcję zastępcy głównego negocjatora oraz negocjatora w zespole negocjacyjnym dotyczącym przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej.

W ramach swojej formalnej edukacji dr Martina Dalić ukończyła ekonomię na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Zagrzebiu w 1990 roku, a tytuł magistra na tym samym kierunku uzyskała w 1994 roku. W 2010 roku podjęła studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii na Uniwersytecie w Splicie. W 2012 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych.

Jest autorką wielu prac eksperckich i naukowych.

Prezes Zarządu i jego członkowie wykonują zadania Spółki w określonych dziedzinach. Każdy ma określone zadania, które realizuje zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustawami Spółki.

Dr Martina Dalić, Prezes Zarządu, odpowiada za:

• rozwój działalności Grupy Podravka, w tym fuzje i przejęcia,

• strategię restrukturyzacji przedsiębiorstwa i optymalizację wszystkich procesów biznesowych w Grupie Podravka,

• strategiczne zarządzanie rozwojem i marketingiem kategorii oraz kluczowych marek z segmentu biznesowego Food,

• zarządzanie strategiczne segmentem biznesowym Food,

• zarządzanie strategiczne na wszystkich rynkach segmentu biznesowego Food,

• zmiany modelu biznesowego zarządzania segmentami biznesowymi i rynkami,

• rozwój działalności na nowych rynkach podczas prac projektowych

• zarządzanie korporacyjne w Grupie Podravka, zasoby ludzkie i administrację korporacyjną,

• komunikację korporacyjną i marketingową,

• audyty wewnętrzne

• korporacyjny system informacyjny,

• relacje ze związkami działającymi w Grupie Podravka oraz z Radą Pracowników,

• wszystkie inne procesy biznesowe nie będące w kompetencji innych członków Zarządu.