Martina Dalić

Prezes Zarządu Grupy Podravka

Martina Dalić została powołana na stanowisko Prezesa Zarządu w lutym 2021 roku.

Na posiedzeniu w dniu 3 lutego 2021 r. Rada Nadzorcza Podravki jednogłośnie powołała dr Martinę Dalić na nowego Prezesa Zarządu spółki. Mandat nowo powołanego prezesa potrwa do wygaśnięcia obecnego mandatu zarządu tj. 23 lutego 2022 roku.

Dr Martina Dalić ma bogate doświadczenie zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, a także w instytucjach międzynarodowych.

Do zarządu spółki Podravka dołączyła jako jej prezes z pozycji dyrektora Callidus Certus, założonej przez siebie firmy doradztwa biznesowego.

W sektorze publicznym pełniła funkcję Wiceprezesa Rządu Republiki Chorwacji oraz Ministra Gospodarki, Przedsiębiorczości i Rzemiosła (2016-2018), a wcześniej Ministra Finansów (2010-2011), Sekretarza Stanu (2004 - 2008) i Zastępcy Ministra Finansów (1997 - 2000). Karierę w sektorze publicznym rozpoczęła w Ministerstwie Finansów w 1995 r. Ponadto w 2011 r. została wybrana na posła do parlamentu Chorwacji do końca swojej kadencji w 2015 r.

Posiada również doświadczenie w sektorze prywatnym. W latach 2008 - 2010 pełniła funkcję prezesa Zarządu Partner Bank Zagreb oraz Głównego Ekonomisty w Privredna Bank Zagreb. W latach 2015-2016 była stałym doradcą ds. zarządzania finansami publicznymi w Międzynarodowym Funduszu Walutowym w Waszyngtonie.

Od marca 2005 r. do maja 2012 r. dr Martina Dalić pełniła również funkcję zastępcy głównego negocjatora oraz negocjatora w zespole negocjacyjnym dotyczącym przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej.

W ramach swojej formalnej edukacji dr Martina Dalić ukończyła ekonomię na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Zagrzebiu, gdzie również rozpoczęła karierę zawodową jako researcher w Katedrze Organizacji i Zarządzania.  W 1994 uzyskała tytuł magistra, a w 2012 stopień doktora nauk ekonomicznych.

Jest autorką wielu prac eksperckich i naukowych.

Prezes Zarządu i jego członkowie wykonują zadania Spółki w określonych dziedzinach. Każdy ma określone zadania, które realizuje zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustawami Spółki.

Dr Martina Dalić, Prezes Zarządu, odpowiada za:

• rozwój działalności Grupy Podravka, w tym fuzje i przejęcia,

• strategię restrukturyzacji przedsiębiorstwa i optymalizację wszystkich procesów biznesowych w Grupie Podravka,

• strategiczne zarządzanie rozwojem i marketingiem kategorii oraz kluczowych marek z segmentu biznesowego Food,

• zarządzanie strategiczne segmentem biznesowym Food,

• zarządzanie strategiczne na wszystkich rynkach segmentu biznesowego Food,

• zmiany modelu biznesowego zarządzania segmentami biznesowymi i rynkami,

• rozwój działalności na nowych rynkach podczas prac projektowych

• zarządzanie korporacyjne w Grupie Podravka, zasoby ludzkie i administrację korporacyjną,

• komunikację korporacyjną i marketingową,

• audyty wewnętrzne

• korporacyjny system informacyjny,

• relacje ze związkami działającymi w Grupie Podravka oraz z Radą Pracowników,

• wszystkie inne procesy biznesowe nie będące w kompetencji innych członków Zarządu.