Ljiljana Šapina

Członek Zarządu

Została mianowana członkiem Zarządu Podravka d.d. w lutym 2017 r.

Od 1984 roku pracuje w Podravka d.d. gdzie przez lata zdobywała doświadczenie zawodowe na różnych stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich w obszarach: Rachunkowości i Finansów, Handlu Detalicznego, Sprzedaży HoReCa, programów dla mrożonek, rynków wspólnych i przygotowania eksportu. Od 2012 roku pracowała jako kierownik jednostki w dziale logistyki Import-Export, a od 2015 roku jest dyrektorem działu logistyki Import-Export.


Ukończyła handel zagraniczny na Wydziale Ekonomii i Biznesu w Zagrzebiu, a w 2012 roku uzyskała tytuł magistra.


Ukończyła handel zagraniczny na Wydziale Ekonomii i Biznesu w Zagrzebiu, a w 2012 roku uzyskała tytuł magistra.

 

Prezes Zarządu i członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki zgodnie z indywidualnymi obszarami specjalistycznej wiedzy oraz realizują zadania, zgodnie z przepisami i procedurami Spółki.

Ljiljana Šapina, Członek Zarządu odpowiedzialny za:

  • Zarządzanie zakupem surowców, opakowań, usług i wyrobów gotowych dla marek spożywczych  z portfolio firmy Podravka
  • Zarządzanie zapasami surowców, materiałów produkcyjnych i wyrobów gotowych w ramach spożywczej części biznesu
  • Techniczne i technologiczne projekty, inwestycje oraz ich utrzymanie w części spożywczej biznesu
  • Zarządzanie produkcją spożywczej części biznesu
  • Managing production of the Food business area, maintenance and energetics for all productions,
  • Zarządzanie logistyką w ramach spożywczego sektora biznesu
  • Zarządzanie rozwojem technologii i ekologii
  • Zarządzanie rozwojem rolnictwa
  • Zarządzanie jakością biznesu