Davor Doko

Członek Zarządu

Został powołany na Członka Zarządu firmy Podravka w maju 2017r.

Karierę zawodową rozpoczął w 2000r. w dziale Funduszy Inwestycyjnychw firmie Zagrebačka banka jako asystent menedżera zarządzającego portfolio, gdzie brał udział w tworzeniu spółki zarządzającej funduszami inwestycyjnymi w Zagrebačka banka. W 2002 roku jako portfolio menedżer dołączył do zespołu obowiązkowego funduszu emerytalnego AZ, będąc odpowiedzialnym za zarządzanie pakietem udziałów w portfelu. Jako asystent menedżera i główny menedżer portfolio w funduszu emerytalnym AZ, aktywnie uczestniczył m.in. w procesie zarządzania portfelem i zarządzania procesem inwestycyjnym. Od 2006 roku jest członkiem zarządu Allianz ZB d.o.o., spółki zarządzającej obowiązkowym funduszem emerytalnym, odpowiedzialnym za inwestycje. Podczas swojej kadencji inwestował w liczne firmy z sektora farmaceutycznego i spożywczego oraz budował i rozwijał relacje biznesowe z wszystkimi dużymi bankami biznesowymi w Chorwacji i międzynarodowych instytucjach finansowych. Będąc częścią zespołu w dobrowolnych funduszach emerytalnych AZ odpowiadał za inwestycje oraz uczestniczył i zarządzał wszystkimi etapami procesu inwestycyjnego.

Ukończył studia na Wydziale Ekonomii i Biznesu na Uniwersytecie w Zagrzebiu. Podczas swojej kariery brał udział w licznych szkoleniach i wykładach oraz uczestniczył w konferencjach związanych z inwestycjami i rynkiem kapitałowym.

 

Prezes Zarządu i członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki zgodnie z indywidualnymi obszarami specjalistycznej wiedzy oraz realizują zadania, zgodnie z przepisami i procedurami Spółki.

Davor Doko, Członek Zarządu odpowiedzialny za:

  • Rachunkowość finansową i zarządczą Korporacji oraz przepływy pieniężne Grupy Podravka
  • Zarządzanie aktywami Grupy Podravka,
  • Zarządzanie podatkami na poziomie GrupyPodravka
  • Zarządzanie finansami Grupy Podravka, Spółki oraz wszystkich jej spółek stowarzyszonych, w szczególności zarządzanie kapitałem, aktywami i zobowiązaniami bankowymi oraz wobec innych instytucji finansowych
  • Przejęcia, inwestycje i projekty Grupy Podravka
  • Zarządzanie relacjami z inwestorami
  • Koordynację procesów planowania I nadzorowanie planu realizacji