Ivan Ostojić

Członek zarządu

Powołany na członka zarządu Podravka d.d. w lutym 2022 r., z mandatem rozpoczynającym się 1 lipca 2022 r.

Powołany na członka zarządu Podravka d.d. w lutym 2022 r., z mandatem rozpoczynającym się 1 lipca 2022 r.

Karierę zawodową rozpoczął w 1997 roku w chorwackim Ministerstwie Finansów w Dyrekcji ds. Systemu Finansowego i Rynków Kapitałowych. Po odbyciu stażu został doradcą w tej samej Dyrekcji. W latach 2000-2001 pełnił funkcję członka Zarządu Dyrekcji Nadzoru nad Zakładami Ubezpieczeniowymi oraz przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej egzaminu na upoważnionego agenta ubezpieczeniowego.

W 2001 roku dołączył do Wüstenrot Stambenu Štedionicu d.d. Zagrzeb jako kierownik Działu Kredytów i pełni funkcję prokuratora. W 2007 roku został członkiem zarządu Wüstenrot Stambene Štedionice d.d. Zagrzeb będąc odpowiedzialnym za sprzedaż i marketing, zarządzanie ryzykiem oraz zaplecze skarbowo-kredytowe.

Ukończył studia na Wydziale Turystyki i Handlu Zagranicznego Uniwersytetu w Dubrowniku w 1996 roku i uzyskał tytuł magistra na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu w Zagrzebiu w 2000 roku, obronił pracę magisterską zatytułowaną „Wprowadzenie euro i jego wpływy na chorwacki system bankowy”.

Jest członkiem Rady Nadzorczej Luke Ploče d.d. i jest licencjonowanym agentem ubezpieczeniowym. Uczestniczył w szkoleniach trenerskich.

Członek Zarządu Ivan Ostojić odpowiada za koordynację i kierowanie zadaniami w następujących obszarach:

  • Programy biznesowe;
  • Marketing portfela produkcyjnego zarządzanego przez programy biznesowe;
  • Rozwój portfela produkcyjnego zarządzanego przez programy biznesowe;
  • Struktura i rentowność portfela produkcyjnego w segmencie spożywczym firmy;
  • Innowacyjność i dopasowanie portfela produkcyjnego segmentu spożywczego firmy do trendów rynkowych;
  • Rozwój korporacyjny;
  • Kontrola jakości.