Marko Đerek

Członek Zarządu

Został powołany jako Zarządu Podravka d.d. w lipcu 2017 r.

Karierę zawodową rozpoczął w 1995 roku w Instytucie Badawczym w Plivie, gdzie pracował do 2003 roku. W latach 1997 do 2002 był członkiem zespołu projektowego, którego celem było stworzenie nowego funkcjonalnego projektu budynku Instytutu Badawczego w Zagrzebiu. W 2003 roku został dyrektorem Instytutu Badawczego w Plivie. Od 2004 roku zarządzał projektami rozwojowymi w Instytucie Badawczym w Plivie. W 2006 roku objął stanowisko kierownika ds. produktów korporacyjnych w dziale Globalnego Rozwoju Firmy. W 2007 roku został dyrektorem rynków wsparcia. W 2009 roku rozpoczął pracę w Centralnym Biurze Chorwackiej Poczty jako dyrektor wykonawczy ds. handlu. W 2011 roku objął stanowisko menedżera rozwoju Firmy w Europie Południowo-Wschodniej w Glaxo Smith Kline. W 2013 roku objął stanowisko dyrektora ds. Sprzedaży i Rozwoju szpitali w Europie  Południowo-Wschodniej w Pliva / TEVA, gdzie pracował do 2017 roku.
 

W 1995 roku ukończył studia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Uniwersytetu w Zagrzebiu. W 2004 roku uzyskał tytuł magistra nauk przyrodniczych i chemii. Ukończył również studia magisterskie z zakresu zarządzania firmą (MBA) w Rotterdam School of Management w Rotterdamie.
 

W trakcie swojej kariery nieustannie doskonalił swoje umiejętności zawodowe biorąc udział w licznych programach edukacyjnych i naukowych m.in. Acceleration Pool w firmie Pliva.

Marko Đerek, Członek Zarządu odpowiedzialny za:

  • Zarządzanie sprzedażą i dystrybucją na wszystkich rynkach w ramach biznesu sektora spożywczego
  • Zarządzanie marketingiem operacyjnym i koordynacja realizacji budżetu marketingowego zgodnego z zaakceptowanymi budżetami w ramach programów biznesowych
  • Zarządzanie relacjami z klientami i rozwój dystrybucji w ramach poszczególnych kanałów sprzedaży zgodnie z programami biznesowymi
  • Zarządzanie wewnętrznymi relacjami z międzynarodowymi sieciami sklepów,  z którymi Podravka współpracuje na więcej niż jednym rynku