Marin Pucar

Prezes Zarządu Grupy Podravka

Został mianowany Prezesem Zarządu Podravka d.d. w lutym 2017 r.

Karierę zawodową rozpoczął w przemyśle spożywczym, w firmie Gavrilovic d.o.o.  W 2001 roku podjął pracę w firmie należącej do Grupy Podravka - Danica d.o.o. zajmującej się przetwórstwem mięsnym, aby w 2002 roku objąć stanowisko Dyrektora Rozwoju, Sprzedaży i Marketingu. W 2003 roku został powołany na stanowisko Executive Managera na rynku chorwackim w Podravka d.d. W latach 2008 – 2012 był członkiem Zarządu Podravka d.d. Następnie pełnił funkcję  członka Zarządu w firmie Zvečevo d.d., gdzie w 2014 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu i pełnił je do sierpnia 2016.


Jest absolwentem Wydziału Ekonomii i Biznesu w Zagrzebiu, gdzie uzyskał tytuł magistra z teorii marketingu i polityki. Obronił pracę doktorską z zakresu zarządzania – temat pracy: „Strategia zarządzania ekspansją marki w chorwackim przemyśle spożywczym“.


Od 2008 do 2012 roku pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Danica d.o.o. oraz Belupo d.d. W 2012 roku został mianowany członkiem Zarządu Chorwackiej Izby Handlowej, a w 2016 roku Zastępcą Prezesa, funkcję tę pełni do dnia dzisiejszego. W 2020 został prezesem Chorwackiego Związku Pracodawców.

 

Prezes Zarządu i członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki zgodnie z indywidualnymi obszarami specjalistycznej wiedzy oraz realizują zadania, zgodnie z przepisami i procedurami Spółki.


Marin Pucar, Prezes Zarządu Grupy Podravka odpowiedzialny za:

 • Rozwój biznesu Grupy Podravka, w tym przejęcia i fuzje
 • Strategię restrukturyzacji firmy i optymalizacji procesów biznesowych w Grupie Podravka
 • Zarządzanie strategiczne rozwojem, marketingiem i sprzedażą kategorii oraz kluczowymi markami w branży spożywczej
 • Zarządzanie strategiczne biznesem w branży żywnościowej
 • Zarządzanie strategiczne wszystkimi rynkami działających w ramach biznesu, w branży żywnościowej
 • Zmianę modelu biznesowego zarządzania rynkami i programami biznesowymi  
 • Rozwój działalności na nowych rynkach poprzez rozwój prac projektowych na nowych rynkach
 • Zarządzanie korporacyjne w Grupie Podravka, zasobami ludzkimi i administracją korporacyjną
 • Komunikację marketingową i korporacyjna
 • Audyt wewnętrzny
 • System Informacji Korporacyjnej
 • Relacje ze Związkami Zawodowymi i Radą Pracowników działającymi i w ramach Grupy Podravka
 • Wszystkie inne procesy biznesowe nie przypisane innym Członkom Zarządu