Marin Pucar

Prezes Zarządu Grupy Podravka

Został mianowany Prezesem Zarządu Podravka d.d. w lutym 2017 r.

Karierę zawodową rozpoczął w przemyśle spożywczym, w firmie Gavrilovic d.o.o.  W 2001 roku podjął pracę w firmie należącej do Grupy Podravka - Danica d.o.o. zajmującej się przetwórstwem mięsnym, aby w 2002 roku objąć stanowisko Dyrektora Rozwoju, Sprzedaży i Marketingu. W 2003 roku został powołany na stanowisko Executive Managera na rynku chorwackim w Podravka d.d. W latach 2008 – 2012 był członkiem Zarządu Podravka d.d. Następnie pełnił funkcję  członka Zarządu w firmie Zvečevo d.d., gdzie w 2014 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu i pełnił je do sierpnia 2016.


Jest absolwentem Wydziału Ekonomii i Biznesu w Zagrzebiu, gdzie uzyskał tytuł magistra z teorii marketingu i polityki. Aktualnie kończy pracę doktorską z zakresu zarządzania – temat pracy: „Strategia zarządzania ekspansją marki w chorwackim przemyśle spożywczym“.


Od 2008 do 2012 roku pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Danica d.o.o. oraz Belupo d.d. W 2012 roku został mianowany członkiem Zarządu Chorwackiej Izby Gospodarczej, a w 2016 roku jego zastępcą, funkcję tę pełni do dnia dzisiejszego.

 

Prezes Zarządu i członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki zgodnie z indywidualnymi obszarami specjalistycznej wiedzy oraz realizują zadania, zgodnie z przepisami i procedurami Spółki.


Marin Pucar, Prezes Zarządu odpowiedzialny za:

- rozwój Grupy Podravka, w tym fuzje i przejęcia,
- strategię restrukturyzacji przedsiębiorstw i optymalizacji procesów biznesowych w Grupie Podravka,
- zarządzanie strategiczne rozwojem, marketingiem i sprzedażą kategorii oraz marek spożywczych
- zarządzanie firmą w Grupie Podravka,
- zasoby ludzkie i administrację korporacyjną,
- komunikację korporacyjną,
- audyt wewnętrzny,
- system informacji korporacyjnej,
- relacje z związkami zawodowymi działającymi w ramach Grupy Podravka i Rady Pracowników,
- wszystkie inne procesy biznesowe niezwiązane z pozostałymi członkami zarządu.