Hrvoje Kolarić

Członek Zarządu

Hrvoje Kolarić został mianowany członkiem Zarządu firmy Podravka w grudniu 2012 roku.

Ważne stanowiska, które piastował w toku swojej kariery zawodowej, to m.in. dyrektor działu farmaceutyków i rozwoju biznesu w Bristol Myers Squibb, dyrektor działu farmaceutyków w PharmaSwiss oraz dyrektor PharmaSwiss w Chorwacji. Kierował także procesami biznesowymi, związanymi ze współpracą z Belupo w zakresie produkcji linii kardiologicznej Pravacholu. W początkach swojej kariery kierował także działem farmaceutyków w biurze przedstawicielskim Bristol-Myers Squibb na Chorwację oraz Bośnię i Hercegowinę, a także linią produktów alergologicznych i oddechowych biura Schering-Plough w Chorwacji.

Został mianowany członkiem Zarządu Belupo odpowiedzialnym za marketing, sprzedaż i rynki międzynarodowe, w 2010 roku wybrano go ponownie na to stanowisko. Dwa lata później został prezesem zarządu Belupo. Poza tytułem magistra farmacji, zdobytym na Wydziale Farmacji i Biochemii Uniwersytety w Zagrzebiu, uzyskał także tytuł MBA międzynarodowej szkoły biznesu IEDC w Bledzie.

Zakres odpowiedzialności:

  • rozwój segmentu farmaceutycznego, włączając fuzje i przejęcia;
  • poszukiwanie synergii pomiędzy przetwórstwem żywności i produkcją leków;
  • koordynacja i synchronizacja działań Grupy Belupo z innymi członkami Zarządu, stosownie do ich zakresów obowiązków.

 

Prezes Zarządu i członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki zgodnie z indywidualnymi obszarami specjalistycznej wiedzy oraz realizują zadania, zgodnie z przepisami i procedurami Spółki.

Hrvoje Kolarić, Członek Zarządu odpowiedzialny za:

  • Rozwój biznesu w sektorze farmaceutycznym, w tym fuzje i przejęcia
  • Synergię biznesową sektora spożywczego i farmaceutycznego
  • Koordynacja  i synchronizacja działalności Grupy Belupo z innymi członkami Zarządu, zgodna z ich zakresem odpowiedzialności